400-007 dumps 350-701 pron uas pron gun sale 300-410 dumps girl pron 312-50v11 dumps ms-740 dumps bee 700 hot girl 300-410 exam 300-410 dumps 300-415 dumps 16-year-girls 300-415 india pron
Emit Elektromekanik
 
Dosya Deposu

Hoşgeldiniz.


EMİT ELEKTROMEKANİK, 1986 yılında kurulmasıyla elektromekanik alanında çalışmalarına başladı. 2002 yılında şu anda halen şirketin faaliyetlerini sürdürmekte olduğu balgat bürosu açıldı.

   

 

Elektrik Mühendisliği ile ilgili olarak taahhüt, imalat ve proje hizmetlerini sürdürmede Kaliteli Hizmet Anlayışı, konusunda uzmanlaşma şirketin bugünkü başarısında esas unsuru teşkil etmiştir.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 9001:2015 standardı gereği kalite politikamız;

Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün kalitesini sürekli yükseltmek ve müşteri beklentilerini aşan bir üretim gerçekleştirmek

En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek

Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmak

Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak

Politkamız doğrultusunda çalışnalarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile destekleyerek bir aile olmak

Deneyim ve birikimimizi daha da artırarak ülke ekonomisine verdiğimiz hizmet kalitesi ile katkıda bulunmak

Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamak

Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile, maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak.

Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek.

Uygulanabilir şartları yerine getirmek ve çalışan ile tedarikçileri katarak etkin karar verme mekanizmasını sağlamak

Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile, tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak.

için yönetim olarak kalite yönetim sisteminin sürekliliği sağlamayı taahhüt ederiz.

 

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 14001:2015 standardı gereği çevre politikamız;

Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak,

Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,

Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,

Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak,

Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,

Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,

Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyiles?tirmek,

Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek,

için gereklilikleri yerine getirmeyi çevre politikamız olarak taahhüt ederiz.

 

 

2008 © Emit Elektromekanik. Her Hakkã¡«l�